• Suomeksi
  • In English

Kehitä, liittoudu vai luovu?

Yrityksellä on oma elinkaari vaiheineen. Yrityksen jossain kehitysvaiheessa tullaan todennäköisesti tilanteeseen, jossa omistajan tai omistajien varallisuuskertymien käyttöä on aiheellista tarkastella.  Palvelemme liiketoiminnan kehittämisessä, yritys- ja rakennejärjestelyjen eri vaiheissa sekä pääomien hallintaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Kokenut tiimimme pystyy tarjoamaan asiakkailleen hallitun yritysjärjestelyprosessin.

Jos yritysjärjestelyssä on kysymyksessä yrityksen tai sen osan myynti, etenee prosessi pääpiirteissään ohessa olevan kuvauksen mukaisesti:

  • omistajan tahtotilan selvitys
  • arvonmääritys ja tavoitehinta
  • sijoitusmateriaali (teaser, sijoitusmuistio)
  • kohdesijoittajien kontaktointi (teolliset, pääomasijoittajat, yksityiset)
  • yritysesittely ja tapaamiset
  • indikatiiviset tarjoukset
  • neuvottelut
  • closing

Yrityksen ostoprosessissa tulee suorittaa monet edellä mainitut asiat. Ennen yrityskaupan lopullista allekirjoittamista ostaja suorittaa Due Diligence -tarkastuksen, jolla varmistetaan ostokohteesta saadun informaation laatu ja kattavuus. Tässä vaiheessa yleensä päästään tarkemmin tarkastelemaan ostokohdetta ja arvioimaan syvällisemmin riskejä.

Yrityskaupan closingin jälkeen jatkuu ostajan työ, jolloin oston motiivina ollut strategia viedään käytäntöön. Haltuunotto voi tapahtua monella tavalla riippuen mm. integraatiotarpeen laajuudesta ja syvyydestä. Haltuunotossa aika on rahaa ja 100 päivän käsite pätee. Yritysostossa Admiwin voi tarjota palvelua ja lisäresursseja ostokohteen haltuunottoprojektiin.

Pääomajärjestelyjen suhteen Admiwinillä on erittäin hyvät suhteet sekä oman että vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen edustajiin Suomessa. Verkostoomme kuuluvat johtavat pääomasijoittajat, yksityissijoittajat, pankit ja muut rahoituslaitokset. Voimme toimia myös suoraan tai verkostojemme kautta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

© Admiwin Oy | Web design: HAAJA