• Suomeksi
  • In English

Sattumalla on harvoin sijaa – tosiasioiden hyväksyminen on menestyksen perusta

Toimintaympäristömme muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja kilpailemme globaalissa maailmassa.

Hyvien päätöksien pohjaksi tarvitaan laadukas tilanneanalyysi ja dialogia. Kun analyysi on kattavaa, olennaisiin seikkoihin keskittyvää ja laadukasta, sen avulla voidaan tehdä hyviä ratkaisuja ja päätöksiä muutostilanteissa. Laadukas analyysi antaa myös työkaluja muutoksien toteuttamiseen ja päätöksien implementointiin.

Teemme toimiala-, kilpailija- ja yritysanalyysejä sekä muita vastaavia räätälöityjä selvitystöitä.

Yrityksen arvonmääritys

Arvonmääritys on ammattilaisten työtä, joka perustuu laadukkaaseen tilinpäätösanalyysiin, kassavirtaan, pääoman kustannuksiin, arvostuskertoimiin ja objektiivisuuteen. Arvoon vaikuttavat yrityksen sisäisten tekijöiden ja tuloksentekokyvyn lisäksi liiketoimintaympäristö sekä vallitseva markkinatilanne. Tulevaisuuden visiointi ja ennuste ovat tärkeitä arvoa määrittäviä tekijöitä. Jos toimitaan vieraan pääoman markkinoilla, rahoituksen saatavuudella on myös merkitys yrityksen arvoon.

Koska yritysten toimintaympäristö voi muuttua nopeastikin, emme tee mekaanista vain lukuihin tai historiasta johdettuun ennusteeseen perustuvaa arvonmääritystä. Me tapaamme aina yrityksen edustajat ja käymme arvonmäärityksen pohjaksi syvällisen keskustelun yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä.

© Admiwin Oy | Web design: HAAJA